GGZ Behandeling

Praktijk Broens biedt sinds maart 2015 ook curatieve behandeling vanuit de zorgverzekeringswet. Wij zijn samen met Zorggroep Stad en Ommeland oprichter van Noorderlicht GGZ.
  • Noorderlicht –GGZ is een nieuwe, kleinschalige GGZ-zorgaanbieder, gevestigd in de stad Groningen, die ambulante behandeling biedt aan volwassenen.
  • Ons aanbod bestaat uit kortdurende generalistische basis GGZ en specialistische GGZ voor cliënten met langdurige psychiatrische problematiek.
  • De doelstelling van Noorderlicht GGZ is om kwalitatief goede behandeling en (maatschappelijke) activering aan te bieden met als resultaat dat de zorgbehoefte van cliënten structureel verminderd wordt.
  • We willen in samenhang met de individuele behandeling aandacht besteden aan de omgeving van de cliënt: woonbegeleiding, het netwerk erbij betrekken, activering, en/of arbeidsre-integratie of dagbesteding. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met de cliënt.